Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Thucviland thu thập thông tin cá nhân nào về khách hàng?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và liên tục cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Dưới đây là các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập:

  • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến Dịch vụ của Thucviland. Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin nhất định, nhưng sau đó bạn có thể không tận dụng được nhiều Dịch vụ Thucviland của chúng tôi.
  • Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số loại thông tin nhất định về việc bạn sử dụng Dịch vụ của Thucviland, bao gồm thông tin về sự tương tác của bạn với nội dung và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của Thucviland. Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookie” và các số nhận dạng duy nhất khác và chúng tôi có được một số loại thông tin nhất định khi trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn truy cập Dịch vụ của Thucviland.

Liệu thông tin của các bạn có an toàn?

Chúng tôi thiết kế hệ thống với sự an toàn và riêng tư của bạn đặt lên hàng đầu

  • Chúng tôi làm việc để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình truyền bằng cách sử dụng các giao thức và phần mềm mã hóa.
  • Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin khách hàng cá nhân. Thủ tục bảo mật của chúng tôi có nghĩa là đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng nhận dạng trước khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn

ThucviLand cam kết

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin của quý khách hàng cho bất kì bên thứ 3 nào nếu không được sự cho phép của quý khách. Tuy nhiên do đặc thù của ngành bất động sản và phương thức hoạt động của chúng tôi, ThucviLand trong một số trường hợp có thể sẽ phải ủy thác cho bên thứ 3 phục vụ các bạn. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của các quý khách nếu được sự cho phép từ các bạn.

Thông tin của quý khách sẽ chỉ được sử dụng trong giới hạn sản phẩm mà quý khách quan tâm. ThucviLand sẽ không spam hay chủ động gọi điện cho các bạn nếu không có sự cho phép hoặc yêu cầu, nếu thấy hiện tượng vi phạm quy đinh bảo mật này, vui lòng gửi thư khiếu nại cho chúng thôi theo hướng dẫn sau: tại đây!