Trạng thái:

Bộ lọc giá

0 tr/m2 40 tr/m2 80 tr/m2 120 tr/m2
-
40 tr/m2 80 tr/m2 120 tr/m2 240 tr/m2 Any

Sắp xếp theo :

Đất nền Dương Kinh New City (Hanhud)  Quà tặng lên đến 1,4 tỷ

P. Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

11⁺ tr/m² (1,1⁺ tỷ)

Còn hàng (Hoàn thiện)

(1 đánh giá)

Dự án Hải Phòng