Trạng thái:

Bộ lọc giá

0 tr/m2 40 tr/m2 80 tr/m2 120 tr/m2
-
40 tr/m2 80 tr/m2 120 tr/m2 240 tr/m2 Any

Sắp xếp theo :

Xã Bình Châu, Bình Phú và Bình Hải, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

32 - 45 tr/m²

Còn hàng

(7 đánh giá)

Dự án Quảng Ngãi