The Matrix One: Lựa chọn an cư của giới thượng lưu Hà Nội tại Việt Nam

Tầng lớp trung lưu và giàu ngày càng gia tăng. Theo tính toán của World Bank, giai đoạn 2014 – 2016, trung bình mỗi năm Việt Nam có 1,5 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu

Condotel là gì? Tổng quan và những điều cần biết

Condotel là viết tắt của condo hotel là sự kết hợp giữa chung cư (condo) và khách sạn (hotel) còn được gọi ở Việt Nam là căn hộ khách sạn là một chung cư cao cấp …